RUT & ROT avdrag

​Att använda ROT- och RUT-avdraget är enkelt för dig - Vi fixar alla kontakter med Skatteverket!

RUT & ROT avdrag

Från och med 1 juli 2024 kommer det att vara möjligt att göra ROT-avdrag på upp till 75.000 kronor på helåret. I dag ligger det taket på 50.000 kronor. Genom att separera de båda avdragens tak kommer det att bli möjligt att göra avdrag på 75 000 kronor för ROT och 75 000 kronor för RUT, tillsammans totalt 150 000 kronor per lagfartsägare.


ROT- och RUT-avdrag

Du kan använda både ROT- och RUT-tjänster, men det totala avdraget får ej överstiga sammanlagt 75.000 kronor per person och
år (efter 1 Juli 150.000kr) av den summan får ROT-avdraget utgöra som mest 50.000 kronor.(efter 1 Juli 75.000kr)
​Att använda ROT- och RUT-avdraget är enkelt för dig - Vi fixar alla kontakter med Skatteverket!


RUT-avdrag

Du kan få 50% avdrag på arbetskostnaden vid RUT-arbeten, upp till 75.000 kr per år i avdrag . Är ni två som bor tillsammans kan ni få 75.000 kr var, alltså upp till 150.000 kr.
Det arbete som du söker RUT-avdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Läs mer om RUT-avdraget HÄR

Allt trädgårdsarbete är det inte Rut på se vilka arbeten som ger avdrag HÄR


Rotavdrag

Du kan få 30% avdrag på arbetskostnaden vid ROT-arbeten, upp till 50.000 kr per år (efter 1 Juli 75.000kr). Är ni två som bor tillsammans kan ni få 50.000 kr var (efter 1 Juli 75.000kr), alltså upp till 100.000 kr. (Efter 1 Juli 150.000kr)

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till ROT-avdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Läs mer om ROT-avdraget här

Allt renoveringsarbete är det inte ROT på se vilka arbeten som ger avdrag HÄR


Avslag på skattereduktion:

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som LN Utemiljö AB dragit av, har LN Utemiljö AB rätt att efter fakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

"När du anlitar LN Utemiljö AB så kan du förvänta dig ett företag som verkligen har erfarenhet, tar ansvar och utför jobbet i tid med den utrustningen som krävs"

Följ oss på Instagram!

gå till Instagram