RUT & ROT avdrag

​Att använda ROT- och RUT-avdraget är enkelt för dig - Vi fixar alla kontakter med Skatteverket!

Rut & Rot avdrag


Rot- och Rutavdrag

Du kan använda både Rot- och Rut-tjänster, men det totala avdraget får ej överstiga sammanlagt 75 000 kronor per person och

år – av den summan får rotavdraget utgöra som mest 50 000 kronor..

​Att använda ROT- och RUT-avdraget är enkelt för dig - Vi fixar alla kontakter med Skatteverket!

Avslag på skattereduktion:

Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som LN Utemilö AB dragit av, har LN Utemiljö AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat.

Rutavdrag

Du kan få 50% avdrag på arbetskostnaden vid Rut-arbeten, upp till 75.000 kr per år i avdrag . Är ni två som bor tillsammans kan ni få 75.000 kr var, alltså upp till 150.000 kr.

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

Läs mer om RUT-avdraget HÄR

Allt trädgårdsarbete är det inte Rut på se vilka arbeten som ger avdrag HÄR

Rotavdrag

Du kan få 30% avdrag på arbetskostnaden vid Rot-arbeten, upp till 50.000 kr per år. Är ni två som bor tillsammans kan ni få 50.000 kr var, alltså upp till 100.000 kr.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som Rot-arbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Läs mer om ROT-avdraget här

"När du anlitar LN Utemiljö AB så kan du förvänta dig ett företag som verkligen har erfarenhet, tar ansvar och utför jobbet i tid med den utrustningen som krävs"

Följ oss på Instagram!

gå till Instagram